Home

Info over mijn werk, sites en andere onderwerpen! 2018/2019 

Geometrische Abstractie

Geïnspireerd door het
Coop Himmelb(l)au paviljoen
van het Groninger Museum.
De objecten van mij
zijn tijdelijk tentoongesteld in twee vitrines
en voor het atelier van het museum.
Daar is een maakopdracht om de objecten beter te begrijpen.
Openingstijden Groninger Museum op site te vinden.
Atelier open op zaterdagmiddag en zondagmiddag vanaf twaalf uur.
Vitrines bij infocentrum te bekijken tijdens openingstijden museum.
Nog tot tot half januari 2019!
Volg de aanwijzingsborden!
Klik op/in menu op geïnspireerd door!